Impressum

Gewijzigd op Wed, 15 May 2024 om 10:41 PM

De website www.maxprohair.com is een project van Max Pro B.V., Hoofddorp.


Max Pro B.V.

Parellaan 26

2132 WS Hoofddorp

Tel.: +3120 261 0907

E-mail: info@maxprohair.com


Management: Mohamed Chahid, Naima Chahid.


Inhoudsverantwoordelijkheid volgens § 18 MStV: Mohamed Chahid, Naima Chahid, Parellaan 26, 2132 WS Hoofddorp, Nederland.


Handelsregister: 72028920

BTW-nummer: NL85895308B01


Impressum

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Max Pro B.V. In deze disclaimer specificeren we de voorwaarden waaronder we u de informatie op onze website aanbieden.


Geschillenbeslechtingsprocedure

De EU-commissie biedt een platform voor buitengerechtelijke geschillenbeslechting. Dit geeft consumenten de mogelijkheid om geschillen met betrekking tot hun online bestellingen eerst buitengerechtelijk op te lossen. U kunt het geschillenbeslechtingsplatform hier vinden: http://ec.europa.eu/consumers/odr


De verkoper is noch bereid, noch verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een consumenten arbitragecommissie.Aansprakelijkheid voor Inhoud

De operator creëert de inhoud van deze website naar beste weten en overtuiging en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Desondanks kan er geen garantie worden gegeven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als dienstverlener is de operator verantwoordelijk voor zijn eigen informatie, die hij beschikbaar stelt voor gebruik, in overeenstemming met de algemene wetten volgens § 7 (1) van de Telemediawet (TMG). Dienstverleners in de zin van §§ 8 tot 10 TMG zijn niet verplicht om door derden verzonden of opgeslagen informatie te controleren of omstandigheden te onderzoeken die op een illegale activiteit wijzen. Verplichtingen om het gebruik van informatie op basis van gerechtelijke of officiële bevelen te verwijderen of te blokkeren op grond van algemene wetten blijven onverminderd van kracht, zelfs als de dienstverlener niet verantwoordelijk is volgens §§ 8 tot 10 TMG.


Als een telemediadienst door een gebruiker is gebruikt om inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van een ander en de rechthebbende geen andere manier heeft om de inbreuk te verhelpen, kan de rechthebbende de betrokken dienstverlener verzoeken om het gebruik van informatie te blokkeren volgens § 8 (3) TMG om herhaling van de inbreuk te voorkomen. De blokkering moet redelijk en proportioneel zijn. Er is geen aanspraak op vergoeding van pre-litigation en buitengerechtelijke kosten voor het handhaven en afdwingen van de vordering volgens zin 1, tenzij de dienstverlener opzettelijk heeft samengewerkt met een gebruiker van zijn dienst om illegale handelingen te plegen.Beperking van Aansprakelijkheid voor Externe Links

De website van de operator kan links naar externe websites van derden bevatten. De operator heeft geen invloed op de inhoud van deze websites en garandeert niet de volledigheid, juistheid of actualiteit van de daar verstrekte inhoud. Deze verantwoordelijkheid ligt bij de operator van de externe website. Externe links worden echter gecontroleerd op illegale inhoud op het moment van koppelen en worden alleen op de website van de operator opgenomen als er geen illegale inhoud zichtbaar is. De operator is niet verplicht om externe links continu te monitoren zonder concrete aanwijzingen van een wettelijke overtreding. De operator verbindt zich ertoe elke link onmiddellijk te verwijderen zodra hij op de hoogte is van een wettelijke overtreding.Auteursrecht

De inhoud en werken gepubliceerd door de operator zijn onderworpen aan de Auteurswet (UrhG). Reproductie, bewerking, distributie, publieke uitvoering en elk ander type gebruik zijn alleen toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de operator. Inhoud van derden is door de operator als zodanig gemarkeerd.

Was dit artikel nuttig?

Dat is fantastisch!

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Sorry dat we u niet konden helpen

Hartelijk dank voor uw beoordeling

Laat ons weten hoe we dit artikel kunnen verbeteren!

Selecteer tenminste een van de redenen
CAPTCHA-verificatie is vereist.

Feedback verzonden

We stellen uw moeite op prijs en zullen proberen het artikel te verbeteren